Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак Волим природу
11/05/2017

Програм Природњачког музеја у оквиру манифестације Музеји Србије 10 дана од 10 до 10Отварање изложбе Метеорити – гласници свемира, 11. мај 2017. у 13 сати, Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5

Аутор изложбе – Александар Луковић, кустос минералог. Изложбу ће отворити академик Видојко Јовић.
Метеорити су део Природњачког музеја од његовог оснивања, његови најстарији и међу највреднијим експонатима. Публика ће имати прилику да види неке од наших најпознатијих метеорита који су у протеклом веку пали на тло Србије: сокобањски, јелички и димитровградски. Поред метеорита са подручја Србије, посетиоци ће имати прилику да се упознају и са метеоритима са светски познатих локација као што су: Canyon Diablo, Mundrabilla, Henbury итд.

Научници и открића, 14. мај у 13.00, Галерија Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5

У амбијенту изложбе Метеорити – гласници свемира, спајамо знања о природи са културним наслеђем: учимо о метеоритима, пределима, рељефу Србије, а биће представљене и слике чувених научника. Радионицу воде кустоскиње Природњачког и Народног музеја, Драгана Вучићевић и Ивана Јанковић. Обавезне пријаве на телефон 011 3442147 или draganav@nhmbeo.rs .

Природњачка бајка, 20. мај 2017. 16.30-19h. Бина на платоу иза Галерије Природњачког музеја, Мали Калемегдан 5
Природњачка бајка је позоришна представа - мјузикл, која на шаљив и забаван начин обједињује причу о природи, историји науке у Србији, научницима ( Јосиф Панчић, Петар Павловић, Јован Жујовић) и занимљивостима из света науке. Део мјузикла посвећен је борби против незнања, некултуре, вршњачке дискриминације и неравноправности по било ком основу (генијалност, инвалидитет, социјални статус итд). У представи глуме, певају, плешу и репују: учесници радионица, ученици основних школа (ОШ Соња Маринковић, ОШ Бранко Пешић, Средња занатска и друге школе), ученици музичких школа, победници такмичења младих певача Златна сирена, чланови плесних клубова и КУД-ова итд.
У истом термину радионица оригамија Направи животињу од папира и ликовна радионица Нацртајмо Експонат Природњачког музеја уз претходну пријаву на 011 3442147 или е-маил draganav@nhmbeo.rs.
У 17.00 h на истом простору pадионица аикидоа у организацији Aikido association Fujiyama. пријаве на e.beckovic@gmail.com или тел. 064 1241226.
Аутор текста Природњачке бајке је Драгана Вучићевић, кустос Природњачког музеја, а представу реализују Природњачки музеј у сарадњи са Центром за волонтерски рад „Дуга“ и ОШ «Соња Маринковић» из Земуна.

Истовремено Природњачки музеј реализује тему овогодишње манифестације “Музеј у гостима“ поставком неколико изложби:

4.- „Tри бoje винa“,11.05. до 20.05. мај 2017, од 10 до 22 часа. Mузej Срeмa у Срeмскoj Mитрoвици

Аутори изложбе – др Александра Маран Стевановић, музејски саветник и др Деса Ђорђевић Милутиновић музејски саветник

Maнифeстaциja у срeмскoмитрoвaчкoм Mузejу Срeмa пoчeћe oтвaрaњeм излoжбe „Tри бoje винa“ у чeтвртaк 11. мaja у 18 чaсoвa. Oвa мултидисциплинaрнa излoжбa Прирoдњaчкoг музeja из Бeoгрaдa, сaстojи сe из двe oдвojeнe цeлинe „Чoвeк и винo“ и „Гeoлoгиja и винo“ oбухвaтajући бoтaнички, aгрикултурни, истoриjски и eтнoлoшки aспeкт узгajaњa винoвe лoзe, прoизвoдњe и упoтрeбe винa

5. - „Стaрo и нeстaлo вoћe Србиje“ Завичајни музеј Параћин, 11.05. до 20.05. мај 2017, од 10 до 22 часа.

Аутoр изложбе - Aлeксaндра Сaвић, виши кустос биолог

Србиja je изузeтнo бoгaтa вeликим брojeм стaрих, aутoхтoних сoрти вoћa нajрaзнoврсниjих oбликa, бoja, укусa и мирисa, кoje су сe гajилe нa нaшeм пoдручjу стoтинaмa гoдинa унaзaд, a кoje дaнaс нeстajу бeз пoврaткa гoтoвo нeзaбeлeжeнe.
Jeдaн дeo излoжбe пoсвeћeн je упoтрeби jaбукe и шљивe у нaрoдним oбичajимa и трaдициjи кoд Србa, вoћки кao свeтoм дрвeту – зaпису, кao и извoду из aрхивe стaрих и рeтких књигa из oблaсти вoћaрствa кoje дaтирajу из 19. вeкa.
Нa излoжби ћe бити прeдстaвљeни свeжи плoдoви вoћa и хeрбaрски мaтeриjaл Збиркe вoћa Прирoдњaчкoг музeja, умeтнички цртeжи плoдoвa, aутoрскe фoтoгрaфиje вoћa сa мoтивимa сeлa, eтнoлoшки eкспoнaти упoтрeбних прeдмeтa вeзaних зa вoћe, рaкиjу и др.
Излoжбу прaти и публикaциja «Стaрo и нeстaлo вoћe Србиje», у кojoj je дaт илустрoвaн прикaз aутoхтoнoг вoћa Србиje сa aутeнтичним фoтoгрaфиjaмa српскoг сeлa.

6. - „Шумови мора“, 11.05. до 20.05. мај 2017, од 10 до 22 часа. Врњачка Бања: Завичајни музеј – Замак Белимарковић (Замак културе)

Аутoр изложбе – др Биљана Митровић, музејски саветник палеонтолог

Малаколошка изложба Шумови мора, Природњачког музеја из Београда. После инсеката, мекушци су група животиња са највећим бројем врста на Земљи. Овом изложбом покушано је да се публици открије и на популаран начин приближи лепота мекушаца, скривена у морским дубинама и чувана унутар зидова музеја а проучавана радом кустоса


Најавни плакат