Галерија на Калемегдану Медији о нама Фото галерија У Музеју ове године Glasnik  Годишњак Волим природу
24/04/2017

Одлуке о додели уговора за офсет и дигиталну штампуУ складу са законом утврђеним поступком, 20.4.2017. отворене су понуде, сачињен је записник о отварању понуда за обе партије. Комисија је извршила стручну оцену понуда, сачинила извештај о стручној оцени понуда за обе партије. Комисија је у извештају о стручној оцени понуда предложила доношење ОДЛУКА о додели уговора, за обе партије, према понуђачима чија је понуда прихватљива, на начин предвиђен конкурсном документацијом у складу са законом.
У прилогу Одлуке о додели уговора за офсет и дигиталну штампу.

Одлука о додели уговора партија 1 за офсет штампу

Одлукао додели уговора партија 2 за дигитална штампу